Om Forskningsenheden

Forskningsenheden i Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling fokuserer primært på at forbedre patientforløb.

​​

Forskningsprofil

Vores forskning fokuserer primært på projekter, der kan forbedre patientforløbet for den enkelte patient. 

Vi forsker i:

  • anæstesimetoder
  • behandling af intensive patienter
  • smertebehandling
  • behandling præhospitalt (altså før patienten ankommer til hospitalet)
  • behandling i Akutmodtagelsen

Et vigtigt forskningsområde er triagering af patienter, det vil sige muligheden for tidligt i patientløbet at kunne vurdere om patienten har behov for særlig overvågning eller intervention ud fra patientens kroniske sygdomme, aktuelle lidelse og generelle helbredstilstand.

”Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group” har desuden base på Forskningsenheden.

Organisation

Forskningsenheden ledes af en professor, overlæge, dr.med. Ann Merete Møller. Desuden består Forskningsenheden af en forskningslæge, en forskningskoordinator, en post doc samt aktuelt 3 ph.d.-studerende og en række medicinstuderende.

Forskningsenheden i Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling
Borgmester Ib Juuls Vej 25 A
5. etage
2730 Herlev

Forskningskoordinator Karin Frydenlund Jespersen
Telefon 38 68 91 86

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter

brev ikon til digital post.png


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

brev ikon til snabel a.png
Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

  
Redaktør