Forskning - for patienter

​Som patient kan du blive spurgt, om du vil deltage i kliniske forsøg.

​​​​​​

Klinisk forskning er forskning, som inddrager patienter med det overordnede formål at forbedre patientens behandling og forebygge eventuelle komplikationer. Derfor kan man som patient blive spurgt om deltagelse i forskellige kliniske forsøg.

Som patient har man altid ret til betænkningstid (undtagen i sjældne, men vigtige, godkendte akutforsøg). Man kan altid og uden undtagelse trække sit tilsagn tilbage, uden at det på nogen måde påvirker patientforløbet i øvrigt, og man har ret til at medbringe en bisidder ved informationssamtalen.

Om patienters rettigheder:
Læs mere om dine rettigheder som forsøgsperson på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside 

Om akutforsøg: 
Læs vejledningen om akutte forsøg på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside 

Redaktør