Afdelingens uddannelser

Hvis du er læge, sygeplejerske eller lægesekretær under uddannelse, kan du lægge en del af uddannelsen på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

​​​​​​​

Afdelingens uddannelser omfatter:
 • Lægeuddannelse
 • Sygeplejeuddannelse
 • Uddannelse til lægesekretær

​Lægeuddannelse

Speciallægeuddannelsen i anæstesiologi består af en 1-årig introduktionsuddannelse og en 4-årig hoveduddannelse. 

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital har 5 introduktionsstillinger. Introduktionsuddannelsen fokuserer på oplæring i den basale anæstesiologi. Derudover vil den uddannelsessøgende få erfaring med opgaver i form af primær varetagelse af livsvigtige funktioner hos akutte patienter og patienter under transport samt i mindre omfang patienter i Intensiv behandling. 

Der er et struktureret oplæringsprogram på 3 måneder med dag til dag-beskrivelse af undervisning og kompetenceudvikling. I løbet af de 3 måneder skal 7 til 8 kompetencekort godkendes, hvorefter introduktionslægen deltager i forvagten, som er døgndækkende. Under uddannelsesforløbet deltager lægerne i introduktionskurserne i anæstesiologi.

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling har desuden 12 hoveduddannelsesstillinger i henholdsvis 1, 2 og 4 år. Hoveduddannelsen består af flere uddannelsesforløb, som er placeret på flere forskellige hospitaler. Uddannelsen indeholder en præsentation af specialets mange forskellige funktions- og ekspertområder og danner grundlag for, at speciallægen kan videreuddanne sig og udvikle sin egen faglige profil og ekspertise. Under uddannelsesforløbet  deltager lægerne i de obligatoriske specialspecifikke kurser.

​Undervisning

Der er dagligt obligatorisk undervisning i afdelingen blandet andet eftermiddagsundervisning kl. 14.45 samt ugentlig fællesundervisning, hvor områderne bidrager på skift.

Desuden afholder afdelingen Staff Meeting hver måned, herunder morbidity-møde, og Journal Club hver 3. torsdag arrangeret af Forskningsenheden, hvor alle læger forventes at bidrage.  

Afdelingen planlægger temadage for hele personalet 1-2 gange årligt.

 • Samlet set består undervisningen i afdelingen af følgende:
 • 15 minutters indlæg 4 morgener ugentligt
 • Onsdags-undervisning hver uge
 • Journal Club hver 3. torsdag
 • Staff Meeting hver måned
 • Lægemøder hver 2. måned
 • Undervisning i diverse emner inden for intensivmedicin 4 gange årligt 
 • 1 undervisningseftermiddag årligt i DIMS
 • 1-2 temadage om året

Derudover prioriteres deltagelse i afdelingens/hospitalets kurser:

 • Cardio teamtræning
 • Neonatal resucitation
 • Teamtræning af sectioteamet fra fødegang til sectiostue
 • Traumeteamtræning

Uddannelsesstrategier

Uddannelsens grundlag er specialets målbeskrivelse og portefølje for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

De uddannelsessøgende får tildelt en vejleder, og der afholdes vejledersamtaler hver 3. måned, hvor der udfærdiges uddannelsesplaner. De uddannelsessøgende roterer mellem de forskellige områder for at sikre bredde i erfaringen. Der ydes struktureret kompetenceudvikling og feedback. Kompetencevurdering inden for alle 7 lægeroller foregår kontinuerligt og er et væsentligt fundament for planlægning og justering af uddannelsesforløbet.

Uddannelsesansvarlige og hovedvejledere

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge samt 9 hovedvejledere. Hovedvejlederne er ansvarlige for afholdelse af uddannelsessamtaler. Alle afdelingens speciallæger fungerer som kliniske vejledere og deltager i den daglige oplæring og i kompetencevurdering. 

Ph.d.-stillinger

Professor Ann Møller fra Forskningsenheden igangsætter og vejleder kontinuerligt ph.d.-studerende. Aktuelt har afdelingen tilknyttet 5 ph.d.-studerende, og der er også mulighed for at udføre mindre forskningsprojekter under ansættelsen i Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling. Det kræver en god idé, engagement og en henvendelse til Forskningsenheden, så vil man få målrettet vejledning. 

​Sygeplejeuddannelse

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling uddanner både præ- og postgraduat inden for sygeplejen.

Sygeplejestuderende
Prægraduat uddannelse af sygeplejersker:
Der er sygeplejestuderende i klinisk praktik i de fleste af afdelingens afsnit. De studerende kommer i forskellige moduler både midtvejs og i de afsluttende moduler. Der er kliniske vejledere tilknyttet, som planlægger uddannelses- og praktikforløb, og som varetager eksamen i de moduler, hvor det er aktuelt.

Sygeplejerske
Postgraduat uddannelse af sygeplejersker:
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling varetager specialuddannelse i intensiv sygepleje og anæstesiologisk sygepleje. Begge er 2-årige specialuddannelser, hvor den kliniske uddannelse foregår i afsnittene i tæt samarbejde med resten af regionen. Planlægningen varetages lokalt med vejledere/mentorer i daglig klinisk praksis.

Uddannelse til lægesekretær

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægesekretærelever. Uddannelsen foregår primært i Bedøvelse og Operation 2, men også afdelingens øvrige afsnit deltager i uddannelsen.
Læs mere om lægesekretæruddannelsen på Region Hovedstadens hjemmeside


Redaktør