Afdelingens speciale

​Her kan du læse om specialet for Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandlings samt anæstesiologiens fire funktionsområder.

​​​​​

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling er en dynamisk afdeling i Herlevs akut-hospital, hvor der er konstant udvikling, såvel fagligt som menneskeligt. 

Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder:

  1. Anæstesi og perioperativ medicin
  2. Intensiv medicin
  3. Smertebehandling
  4. Akut-, traume- og præhospitalsmedicin

Afdelingens opgaver

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandlings opgaver er at:

  • bedøve patienter til operationer 
  • varetage patientpleje og smertebehandling præ-. peri- og postoperativt
  • behandle og pleje kritisk syge patienter på Intensiv behandling fx med respiratorbehandling
  • yde operationsassistance til hospitalets kirurgiske specialer 24 timer i døgnet
  • behandle patienter med kroniske smerter i Tværfagligt Smertecenter på Gentofte Hospital
  • varetage patienttransport og præhospital behandling

Herudover tilkaldes anæstesiologer samt anæstesi- og intensivsygeplejersker til akut syge patienter i Akutmodtagelsen og de øvrige sengeafsnit ved fx traumer, hjertestop eller anden kritisk sygdom, som kræver overførsel til Intensiv behandling.

En del speciallæger arbejder også på lægebilen, hvor de sammen med en paramediciner kører ud og behandler akut kritisk syge patienter i eget hjem eller bidrager med livreddende behandling ved fx trafikulykker.   


 

 

Redaktør