Opvågning

​De fleste opererede patienter vil efter operation komme til observation i Opvågningen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedparten af alle patienter, som har været bedøvet til operation vil have brug for et kortere eller længere ophold i Opvågningen. Her vil de blive observeret og behandlet for blandt andet smerter og kvalme.

Opholdets varighed i Opvågningen afhænger af bedøvelsesformen, operationens/undersøgelsens omfang samt patientens tilstand.

Information om operationen foregår som oftest, når patienten er tilbage i sengeafdelingen.

Information til pårørende

Nærmeste pårørende er velkommen til at besøge patienten kortvarigt i Opvågningen. Som pårørende bedes du forinden kontakte den afdeling, hvor patienten er indlagt. 

Af hensyn til patienten og på grund af de fysiske forhold er det mest hensigtsmæssigt med max. 1 til 2 besøgende. Blomster og lignende afleveres i sengeafdelingen.
Børn har altid mulighed for at have deres forældre hos sig i Opvågningen.

Fakta

  • 35 ansatte
  • 22 opvågningspladser
  • Afsnittet modtager årligt 15.000 patienter efter operation


Redaktør