Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk afdeling er analyselaboratorium for Herlev Hospital.  Afdelingen udfører en lang række undersøgelser af blod, plasma og urin som er af stor betydning for diagnose og behandling af hospitalets patienter.

Desuden tager afdelingens bioanalytikere ​og laboranter blodprøver og EKG på ambulante patienter.

Afdelingen er hjemsted for Herlev/Østerbroundersøgelsen og afdelingens læger udfører i samarbejde med bioanalytikerne molekylærbiologisk forskning på højeste niveau med blandt andet undersøgelser af arv og miljøs betydning for mange store befolkningssygdomme.
 Afdelingen har modtaget sundhedsprisen Global Exellence ​​​