Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Afdelinger

UNDERSØGELSE - BEHANDLING - GENOPTRÆNING

Akutmodtagelsen Afdeling A
Anæstesiologisk Afdeling I
Brystkirurgisk Afdeling F 
Børneafdelingen
Diagnostisk Enhed
Ergo- og fysioterapien
Fertilitetsklinikken
Gastroenheden 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G 
Hjerteafdelingen
Hæmatologisk Afdeling L
Klinisk Biokemisk Afdeling K
Klinisk Fysiologisk Afdeling Z
Klinisk Immunologisk Afdeling
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M
Kliniske diætister 
Mammografiscreenings-klinik
Medicinsk Afdeling O
Nefrologisk Afdeling B
Neurologisk Afdeling N
Onkologisk Afdeling R
Ortopædkirurgisk Afdeling
Palliationsenheden
Patologiafdelingen Afdeling P
Plastikkirurgisk Afdeling
Radiologisk Afdeling X
Tværfagligt Smertecenter
Urologisk Afdeling H
PATIENTRÅDGIVNING
Etnisk ressourceteam
Hospitalspræst
Imamfunktionen
Patientvejlederen
ANDET
Byggeafdelingen
Kapellet 
Patienthotellet 
Vikarservice 
DIREKTION OG STABSAFDELINGER
Det Nordiske Køkken
Direktionen
Sekretariatsafdelingen - HR og Kommunikation
Telefonservice
Udviklingsafdelingen
Økonomi- og Planlægningsafdelingen
ANDET PÅ MATRIKLEN
Center for Robotkirurgi
Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
DEKS
Enhed for Tværsektorielt Samarbejde,
Udvikling og Forskning (ETSUF)
 
It, Medico og Telefoni